Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


नियमित राजिनामा खाली पश्चात सैनिक अभिलेखालयमा हुने कामको तर्तिवनिवृतभरण खाईरहेका व्यक्तिको मृत्यु पश्चात परिवारले पारिवारिक नि.भ.को लागि वा पट्टा सकिए / हराए / च्यातिएमा अभिलेखालयबाट गरिने कार्यको प्रक्रिया