Abhilekhalaya , Bhadrakali Kathmandu


सैनिक अभिलेखालयको कार्य क्षेत्र तथा जिम्मेवारी

१. सकलदर्जाहरुको अभिलेख सुरक्षित तथा अध्यावधिक गरी राख्ने ।

२. सकल दर्जाहरुको ब्यक्तिगत नम्बर प्रदान गर्ने ।

३. नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा हुनेहरुको तलव भत्ता फाराम पास गर्ने ।

४. वार्षिक तलव भत्ता फाराम पास गर्ने ।

५. बिभिन्न किसिमका भत्ताहरु पास गर्ने ।

६. युनिटहरुबाट प्राप्त सम्पूर्ण रेकर्डहरु सम्बन्धितको अभिलेखमा जनाउने, बर्ष भरीमा अवकाश हुनेहरुको लगत अधिकृतको हकमा सैनिक सचिव बिभाग, पदिकको हकमा सैनिक संगठन निर्देशनालय र अन्यदर्जाको हकमा सम्बन्धित युनिटमा पठाउने ।

७. खाली भई आउने व्यक्तिहरुको कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, आर्थिक कल्याणकारी, आवाश तथा बिमा र औषधी उपचार रकमको लागी सिफारिस पत्र तयार गरि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने ।

८. शर्त बमोजिम नोकरी पुरा गरेका व्यक्तिहरुलाई नि.भ. अधिकार पत्र बनाई दिने ।

९. शर्त बमोजिम नोकरी पुरा गरेका व्यक्तिहरुको उपदान हिसाव गरी रकमको सिफारिस पत्र सम्बन्धित युनिटमा पठाउने ।

१०‍. सेवामा रहँदै मृत्यू भएमा मृतकका परिवारहरुलाई नियम अनुसारको पाउने सहुलियत दिलाउने ।

११. नि.भ.मा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई पारिवारीक निवृत्तभरण उपलब्ध गराउने ।

१२. जंगी कारवाहीमा वीरगती प्राप्त गरेका सैनिक व्यक्तिका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुबिधा दिलाउने ।

१३. ६०, ७५ र ८५ बर्ष उमेर पुगेपछि नि.भ. अधिकार पत्र भएकाहरुलाई खाईपाई आएको निवृत्तभरणमा नियमानुसार देहाय अनुसारको तोकिएको नि.भ. प्रतिशत थप गरिदिने ।

(क) नि.भ. पाई रहेका तल उल्लेखित सैनिक व्यक्तिहरुको उमेर ६० वर्ष पुरा भएपछि देहाय अनुसार नि.भ. थप गरिने छ ।

(१) फाल्वर्स देखी हुद्धा सम्म ३० प्रतिशत थप ।

(२) जमदारलाई १० प्रतिशत थप ।

(३) सुवेदारलाई ५ प्रतिशत थप ।

(ख) जम. देखि महारथी सम्म नि.भ. पाई रहेका भु.पु. सैनिक व्यक्तिहरुको उमेर ७५ वर्ष र ८५ वर्ष पुरा भई सकेपछी खाईपाई आएको नि.भ.मा क्रमशः १०।१० प्रतिशत रकम थप गरिने छ ।

(ग) माथि (क) र (ख) बमोजिमको उल्लिखत सुविधा निवृतीभरण पारिवारिक उपभोग गर्नेले समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१४. निवृतीभरण, उपदान तथा राजिनामा खाली भई आउने पदिक तथा अन्यदर्जाहरुलाई सेवा कदर पत्र बितरण गर्ने ।

१५. नेपाली सेनामा कार्यरत सकलदर्जाहरुको आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पति बिवरण संकलन गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने ।

१६. भु. पू. सैनिकलाई परिचय पत्र प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक ३/३ वर्षमा उक्त परिचय पत्र नविकरण गर्ने ।

१७. वीरगति प्राप्त सैनिकका परिवारहरुलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने ।

१८. भु. पू. सम्मेलनमा सहभागी भई भु.पू सैनिक व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गर्नुका साथै सैनिक अभिलेखालयको कार्य सम्बन्धि परामर्श तथा जानकारी प्रदान गर्ने ।

१९. वार्षिक निरीक्षणमा सहभागी भई युनिटमा रहेको अभिलेख निरीक्षण गर्ने ।

२०. नेपाली सेनामा कार्यरत रथीबृन्द तथा अधिकृतहरु लगायत सकल दर्जाको शैक्षिक योग्यता तथा जन्म मिति अध्यावधिक राख्ने ।